ഹൈഡോളിൽ ഒരു വൈവിധ്യമാർന്ന ലക്ഷ്വറി സിലിക്കൺ സെക്‌സ് ഡോൾ വാങ്ങുക

മറ്റ് സെക്‌സ് ഡോൾ മെറ്റീരിയലുകളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, സിലിക്കൺ ലൈംഗിക പാവകൾ കൂടുതൽ യാഥാർത്ഥ്യവും പരിഷ്കൃതവുമാണ്, അങ്ങനെ ഉപയോക്തൃ ധാരണ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. ഏറ്റവും റിയലിസ്റ്റിക് തിരഞ്ഞെടുക്കലുകൾ ബ്രൗസ് ചെയ്യുക സിലിക്കൺ ലവ് ഡോൾസ് ഇപ്പോൾ

1-60 ഫലങ്ങളുടെ ഫലങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു

 •   ദ്രുത കാഴ്ച
 •   ദ്രുത കാഴ്ച
 •   ദ്രുത കാഴ്ച
 •   ദ്രുത കാഴ്ച
 •   ദ്രുത കാഴ്ച
 •   ദ്രുത കാഴ്ച
 •   ദ്രുത കാഴ്ച
 •   ദ്രുത കാഴ്ച
 •   ദ്രുത കാഴ്ച
 •   ദ്രുത കാഴ്ച
 •   ദ്രുത കാഴ്ച
 •   ദ്രുത കാഴ്ച
 •   ദ്രുത കാഴ്ച
 •   ദ്രുത കാഴ്ച
 •   ദ്രുത കാഴ്ച
 •   ദ്രുത കാഴ്ച
 •   ദ്രുത കാഴ്ച
 •   ദ്രുത കാഴ്ച
 •   ദ്രുത കാഴ്ച
 •   ദ്രുത കാഴ്ച
 •   ദ്രുത കാഴ്ച
 •   ദ്രുത കാഴ്ച
 •   ദ്രുത കാഴ്ച
 •   ദ്രുത കാഴ്ച
 •   ദ്രുത കാഴ്ച
 •   ദ്രുത കാഴ്ച
 •   ദ്രുത കാഴ്ച
 •   ദ്രുത കാഴ്ച
 •   ദ്രുത കാഴ്ച
 •   ദ്രുത കാഴ്ച
 •   ദ്രുത കാഴ്ച
 •   ദ്രുത കാഴ്ച
 •   ദ്രുത കാഴ്ച
 •   ദ്രുത കാഴ്ച
 •   ദ്രുത കാഴ്ച
 •   ദ്രുത കാഴ്ച
 •   ദ്രുത കാഴ്ച
 •   ദ്രുത കാഴ്ച
 •   ദ്രുത കാഴ്ച
 •   ദ്രുത കാഴ്ച
 •   ദ്രുത കാഴ്ച
 •   ദ്രുത കാഴ്ച
 •   ദ്രുത കാഴ്ച
 •   ദ്രുത കാഴ്ച
 •   ദ്രുത കാഴ്ച
 •   ദ്രുത കാഴ്ച
 •   ദ്രുത കാഴ്ച
 •   ദ്രുത കാഴ്ച
 •   ദ്രുത കാഴ്ച
 •   ദ്രുത കാഴ്ച
 •   ദ്രുത കാഴ്ച
 •   ദ്രുത കാഴ്ച
 •   ദ്രുത കാഴ്ച
 •   ദ്രുത കാഴ്ച
 •   ദ്രുത കാഴ്ച
 •   ദ്രുത കാഴ്ച
 •   ദ്രുത കാഴ്ച
 • സോഫയിൽ ഇരിക്കുന്ന സെക്‌സ് ഡോൾ
  കറുത്ത ബ്രായിൽ സെക്‌സ് ഡോൾ  ദ്രുത കാഴ്ച
 •   ദ്രുത കാഴ്ച
 •   ദ്രുത കാഴ്ച

എന്താണ് സിലിക്കൺ സെക്‌സ് ഡോൾ?

സിലിക്കൺ ഇഷ്ടമുള്ള പാവകൾ വിൽപ്പനയ്ക്ക് സിലിക്കൺ ഉപയോഗിച്ചാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്, റബ്ബറി, ചൂട് പ്രതിരോധം, വിവിധ ആകൃതികളിൽ ലഭ്യമായ ഒരു കൃത്രിമ പോളിമെറിക് മെറ്റീരിയൽ. അടുക്കള സ്പാറ്റുലകൾ, ബേബി ടീറ്ററുകൾ, കോസ്മെറ്റിക് സർജറിക്കുള്ള കൃത്രിമ സ്തനങ്ങൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി ഗുണങ്ങളും ഉപയോഗങ്ങളും ഉള്ള വളരെ വൈവിധ്യമാർന്ന മെറ്റീരിയലാണിത്. സിലിക്കൺ സെക്‌സ് ഡോളുകൾ കുറച്ച് കാലമായി നിലവിലുണ്ട്, മാത്രമല്ല അവ ലഭ്യമായ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഗുണനിലവാരമുള്ളതാണെന്ന് തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

സിലിക്കൺ റബ്ബർ വളരെ ശക്തമായ ഒരു റബ്ബറാണ്, അത് തയ്യാറാക്കൽ രീതികളിലൂടെ വളരെ മൃദുവും സ്ഥിരതയുള്ളതുമാക്കാനും കടുത്ത സമ്മർദ്ദത്തിലും അതിന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം നിലനിർത്താനും കഴിയും. മിക്ക മലിനീകരണങ്ങളോടും പ്രതികരിക്കാത്തതിനാൽ ഇത് ഊഷ്മളവും വൃത്തിയുള്ളതുമാണ്. മെഡിക്കൽ ഇംപ്ലാന്റുകളിൽ ഇത് സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഉയർന്ന താപനിലയോടുള്ള പ്രതിരോധമാണ് ഇതിന്റെ സവിശേഷത.

സിലിക്കണിന്റെ നിർമ്മാണ സാങ്കേതികവിദ്യ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായി നിരവധി മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമായിട്ടുണ്ട് (റിയലിസ്റ്റിക് സിലിക്കൺ സെക്‌സ് ഡോളുകളുടെ ലോഹ അസ്ഥികൂടം പോലെ) സാങ്കേതികവിദ്യ ഗണ്യമായി മെച്ചപ്പെട്ടു. കാർബൺ, ഹൈഡ്രജൻ, ഓക്സിജൻ എന്നിവ കലർന്ന സിലിക്കൺ റബ്ബറാണ് സിലിക്കൺ.